อย่ามองเฉย ปล่อยผ่าน เวลาเลื่อน

ดวงตะวัน คล้อยเคลื่อน ยามวิถี

ดวงชะตา พากำหนด บทชีวี

อย่าปล่อยผ่าน ปล่อยเลื่อน และเคลื่อนคลอย

ดังนกกาบินมาและโฉบจาก

ดังพายุพัดผ่านและจากหนี

ดังเมฆหมอก คลอยเคลื่อนยามราตรี

บังชีวี ดวงจันทร์ และจากลา

เจ็บดังเลือด ตกจากกาย ยามหันจาก

เจ็บดังคราด ครูดดวงใจ ถวินหา

อยู่ยามรัก มองเมิล ไร้ราคา

พอจากลา น้ำตาตก กระทบดิน